Categories
پیش پرداخت برنامه استاندارد  برای نویسندگان
400.00 400.00 400.0 USD
در برنامه استاندارد کتاب شما بعد از گزینش، به فرمت مورد نظر تبدیل می شود و برای آن کتاب درخواست ISBN داده می شود و مراحل آماده سازی انجام شده و کتاب قیمت گذاری شده و با وبسایت های مربوطه قرارداد امضا شده و کتاب برای انتشار ارسال می شود. سیستم فروش کتاب در پورتال های مربوطه بسته به پورتال و قوانین کشور متفاوت است. بعد از انتشار کتاب تاییدیه برای نویسنده ارسال می شود.

فروش
پیش پرداخت برنامه حرفه ای برای نویسندگان
1,200.00 1,200.00 1200.0 USD
در این برنامه نه تنها آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و می‌توانید از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.
و همینطور این کتابها بصورت پروموشن به کلیه مشتریان بلقوه اعلام و معرفی می‌شود.
فروش
پیش پرداخت پلن پریمیوم برای نویسندگان
1,000.00 1,000.00 1000.0 USD
در این برنامه نه تنها آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.
آثار شما در وبسایت های آمازون، ایی بی، گوود رییدز، بارنز و نوبل و بسیاری از کتابخانه های شهرها و فروشندگان کتاب قرار می گیرد.
فروش
(1-1000 صفحه) ویراستاری عمومی
1.00 1.00 1.0 USD
بازخوانی، غلط گیری ادبی
بازخوانی، غلط
Upgrading Publishing Plan
2,000.00 2,000.00 2000.0 USD
تکمیل برنامه تایگر
750.00 750.00 750.0 USD
تکمیل برنامه استاندارد
800.00 800.00 800.0 USD
در برنامه استاندارد کتاب شما بعد از گزینش، به فرمت مورد نظر تبدیل می شود و برای آن کتاب درخواست ISBN داده می شود و مراحل آماده سازی انجام شده و کتاب قیمت گذاری شده و با وبسایت های مربوطه قرارداد امضا شده و کتاب برای انتشار ارسال می شود. سیستم فروش کتاب در پورتال های مربوطه بسته به پورتال و قوانین کشور متفاوت است. بعد از انتشار کتاب تاییدیه برای نویسنده ارسال می شود.

فروش
تکمیل برنامه پریمیوم
1,100.00 1,100.00 1100.0 USD
در این برنامه نه تنها آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.
آثار شما در وبسایت های آمازون، ایی بی، گوود رییدز، بارنز و نوبل و بسیاری از کتابخانه های شهرها و فروشندگان کتاب قرار می گیرد.
فروش
تکمیل برنامه حرفه ای برای نویسندگان
2,500.00 2,500.00 2500.0 USD
در این برنامه نه تنها آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و می‌توانید از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.
و همینطور این کتابها بصورت پروموشن به کلیه مشتریان بلقوه اعلام و معرفی می‌شود.
فروش
تکمیل برنامه دلفین
250.00 250.00 250.0 USD
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.