سرچشمه معرفت 1

  19.99 19.990000000000002 USD 19.99

  19.99

  این ترکیب وجود ندارد


  تهیه از وبسایت آمازون آمریکا

  نظرات مشتریان


  زبان کتاب : فارسی

  978-1778920219 :شابک کتاب
  تعداد صفحات:نوع کتاب: 112
  تاریخ انتشار در کانادا :2023
  وزن : 5 اونس

  اندازه : 5.83x  0.38 x 8.27 h اینچ


  توضیحات کتاب

  چون تعالیم قرآن مجید ما را به سرچشمه خوشبختی و سعادت رهنمون می کند و سفارشات خداوند به اخلاقیات و موازین تربیتی پایه سعادت انسان‌ها را در زندگی‌شان فراهم می‌کند، و همچنین قرآن با ظلمت‌های فردی مثل خودخواهی، منفعت طلبی، هواپرستی و با ظلمت‌های اجتماعی نظیرستم، تبعیض، و بی عدالتی مبارزه می کند.....