کتاب خود را با زبان انگلیسی به دنیا عرضه کنید:


     ترجمه
    بازخوانی
    تصحیح
   آماده سازی
  ویرایش
   طراحی جلد
 


اگر می خواهید کتاب خود را ترجمه کنید و به دنیا عرضه کنید.

می توانید ترجمه، تصحیح و ویرایش کتاب خود را به ما بسپارید تعرفه ترجمه بر اساس تخصصی بودن یا نبودن کتاب متفاوت است ، شما می توانید کتاب یا بخشی از کتاب خود را در فرم زیر  آپلود کنید و همکاران ما در اسرع وقت تعرفه قیمت را برای شما ارسال می کنند.  این هزینه شامل ترجمه توسط مترجم های عمومی و تخصصی و همچنین شامل بازخوانی و صحیح  توسط  ادیتور انگلیسی زبان همچنین ویرایش، طراحی اثر و طراحی جدید جلد می باشد. 

مدت زمان ترجمه بین 14 تا 24 روز طول می کشد و مدت زمان باز خوانی، تصحیح و ویرایش اثر  بستگی به میزان آثاری دارد که در صف انتظار بازبینی قرار دارند و معمولاً کمتر از دو ماه می باشد.

 ترجمه آثار ارزشمند شما به انگلیسی

در اینجا می توانید کتاب خود را آپلود کنید، ما کتاب شما را بررسی می کنیم و هزینه ترجمه و انتشار کتاب را همراه با بازه زمانی که برای ترجمه و آماده سازی کتاب طول می کشد را به شما اعلام می کنیم.