نمایشگاه دیوان 2 

July 2023/ Shipyard/ North Vancouver

Farsi For Everi One Book Release

July 2023/ Shipyard/ North Vancouver

Book Releasing Event

July 2023/ Shipyard/ North Vancouver

Deeba Charity Event 3

July 2023/ Lionsgate/ North Vancouver

Pars Press Interview 

May 2023/ West Vancouver


Divan Event 1

April 2023/ Heritage / Vancouver


Parsava Book Signing

July 2023/ Shipyard/ North Vancouver

Tirgan Festival

July 2023/ Coquitlam

Torang Radio Interview

June 2023/ Vancouver