گلچینی از پندهای شاهنامه جلداول/ صحافی مقوایی

  32.00 32.0 USD 32.00

  32.00

  این ترکیب وجود ندارد


  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان


  زبان کتاب : فارسی
  شابک کتاب : 978-1990760334
  نوع کتاب: صحافی مقوایی / Paperback
  تعداد صفحات:396
  تاریخ انتشار در کانادا :2021

  وزن : 1.4 پوند

  اندازه : 7.9 در 9.25 اینچ


  توضیحات کتاب

  گلچینی از پندهای شاهنامه جلد اول

  .این کتاب گزینشی از پندهای آشکار فردوسی بزرگ و هم اندرزهای پنهان در سرودهای شاهنامه است. در خور نگرش است که انتخاب سرودهای پندآمیز از کتابی سراسر اندرز کار ساده ای نیست. این کتاب کوششی است در این راه و گامی است کوچک و کم بنیه. هفتصد پند آشکار از فردوسی بزرگ " و اندرزهای پنهان در دل سرودهای شاهنامه . هر پندشامل سه بخش است. نخست سرودهای پندآمیز گزینش شده, سپس معنا و چم آن به صورتی ساده و روان آورده شده و در باره ی آن گفتگو شده است....