گلچینی از پندهای شاهنامه جلد دوم

  45.99 45.99 USD 45.99

  45.99

  این ترکیب وجود ندارد


  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان


  Product details

  • Publisher ‏ : ‎ Kidsocado (October 26, 2022)
  • Language ‏ : ‎ Persian
  • Paperback ‏ : ‎ 410 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1990760481
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1990760488
  • Item Weight ‏ : ‎ 1.55 pounds
  • Dimensions ‏ : ‎ 7.5 x 0.84 x 9.25 inches


  توضیحات کتاب

  درباره ی "ارزش زن" و "برگزاری جشن ها" و هم "جنگ های شاهنامه" از سوی دیگر داستان های آن مانند رستم و سهراب, سیاوش, زال و رودابه کتاب های بسیار نوشته شده. با پژوهشی که من انجام دادم در مورد پندهای شاهنامه جز مقالاتی چند, کتابی مشاهده نکردم.این کتاب گزینشی از پندهای آشکار فردوسی بزرگ و هم اندرزهای پنهان در سرودهای شاهنامه است. در خور نگرش است که انتخاب سرودهای پندآمیز از کتابی سراسر اندرز کار ساده ای نیست. این کتاب کوششی است در این راه و گامی است کوچک و کم بنیه. هفتصد پند آشکار از فردوسی بزرگ " و اندرزهای پنهان در دل سرودهای شاهنامه . هر پندشامل سه بخش است. نخست سرودهای پندآمیز گزینش شده, سپس معنا و چم آن به صورتی ساده و روان آورده شده و در باره ی آن گفتگو شده است.در طول نوشتن این کتاب....