فیزیک کوانتوم در کار و کسب

  19.99 19.990000000000002 USD 19.99

  19.99

  این ترکیب وجود ندارد


  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان

  نویسنده: دکتر پرویز درگی

  زبان کتاب : فارسی
  شابک کتاب : 978-1989880661
  نوع کتاب: صحافی مقوایی 
  تعداد صفحات:134
  تاریخ انتشار در کانادا :2022
  وزن : 8 اونس

  اندازه : 5.83x  0.38 x 8.27 h اینچ


  توضیحات کتاب

  فعاليتها و مسئولیتهای جاریرئيس هيأت مديره و مدير عامل گروه TMBA مشاور بنگاه های اقتصادی معتبرعضو هیات مدیره اتحادیه انجمن های علمی، فناوری،نوآوری و تجاری سازی وزارت علومرئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایرانمدرس دانشگاه تهران، سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه امیرکبیرصاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله توسعه مهندسی بازار صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه بازاریاب بازارساز مدیر مسئول انتشارات بازاریابیمؤسس و مدیرمسئول آموزشگاه بازارسازان (با مجوز سازمان فنی و حرفه ای)مدیر مسئول کانون تبلیغات بازاررئیس هیات مدیره شرکت نوروبیز (نورومارکتینگ و نورولیدرشیپ)عضو کارگروه واژه گزینی بازاریابی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسینایب رئیس انجمن مدیریت اجرایی ایرانرئیس کمیته تحقیقات بازاریابی کشورنایب رئیس کمیته ارزیابی برند کشورنویسنده کتب متعدد در حوزه بازاریابی و فروشرهبر علمی دوره ها و سخنرانی سمینارها، همایش ها و کنفرانس های متعدد علمی رهبر تحقیق پروژه های متعدد تحقیقات بازاریابی در سطح ایران و بازارهای بین المللیارائه مباحث اقتصادی و بازاریابی روز ایران در صدا و سیما، رادیو اقتصاد، رادیو جوان و رادیو ایرانبیش از 35 سال سابقه مدیریت اجرایی در سمت های مدیرعامل، عضو هیات مدیره،مدیر کل در بنگاه های اقتصادی طی کردن سطوح سازمانی از ویزیتوری تا مدیریت ارشد