خانه انتشارات کیدزوکادو 


در صورتی که متقاضی یک اثر خاص و یا کتب از نویسنده خاصی هستید، کیدزوکادو را در جریان بگذارید 

تماس با ما

تیغ

نویسندگان :  محمد پیام بهرامپور 

                           امین القاسی زاده   

انتقاد و راهنمای انتقاد گیری   

ارتقای مهارت های فروش

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت ها فروش 

قیمت گذاری 

نویسنده: دکتر پرویز درگی

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی کیانا

نویسنده :  نغمه کشاورز

کتابچه یادداشت احساسات نظرات و اقدامات مکمل کتاب وقتی به دنیا اومدی          

ارتقای مهارت های فروش

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای  مهارت ها فروش

ارتقای مهارت های بازاریابی

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای  مهارت ها بازاریابی    

کیانا 2

نویسنده :  نغمه کشاورز

کتابچه یادداشت احساسات نظرات و اقدامات  مکمل همراه کتاب وقتی شیرین زبون شدی           

 

When I was Born

Author: Mehdi Souroriyan

The Journey from self employee to business owner

 

وقتی به دنیا اومدی

نویسنده: نغمه کشاورز

اولین کتابی که مادر ان و پدران باید بخوانند       از تولد تا سه سالگی


 

مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

نویسنده :  دکتر پرویز درگی

مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی و آموزش به خط اول فروش و ارتباط با مشتری

   

 وقتی شیرین زبون شدی 

نویسنده: نغمــه کـشاورز

کتابی که همه مادران و پدرانی که فرزند سه تا شش سال دارند باید بخوانند

 مهارتهای مشتری نوازی

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی و ارتقای مهارت ها مشتری مداری


نویسنده های بسیار معتبر ایرانی

کتاب های پرفروش و کاربردی در ایران فقط با چند کلیک تحویل در درب خانه شما

آخرین آثار

کتابهای جدید و کاربردی تـألیف نویسندگان و استادان برتر ایرانی را درخارج از ایران تهیه کنید

کتاب های فارسی 

کتاب های فارسی به زبان فارسی در کل دنیا در دسترس فارسی زبانان

ده ثانیه

نویسنده: دکتر هنگامه عسگری

راهنمای مدیریت ثانیه  های مهم و تاثیر گذار یک مذاکره

از شنبه

نویسنده: محمد پیام بهرامپور

  راهنمای    عملی و کاربردی برای رهایی از اهمال کاری و تنبلی تا رسیدن به موفقیت

شناخت بیماری های کسب و کار

نویسنده :  دکتر پرویز درگی

شناخت بیماری ها و سندرم های آسیب آور به سازمان ها  و راهکارهای درمان آن سیندورم ها  

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.