چهل گفتار

پیرامون ارتقای مهـــارت های فروش

 نویسنده : دکتر پرویــز درگـــی   

امتیاز مشتریان

برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید

نکته  مهم بعد از ورود به وبسایت آمازون کشور خود را انتخاب کنید.

چهل گفتار
پیرامون ارتقای مهارتهای فروشدکتر پرویز درگی


تاریخ انتشار کتاب: 1384

ادیشن: ادیشن هفتم

تعداد صفحات :260 صفحه

ISBN: 978-1989880135

خلاصه اثر
پاشنه آشيل شرکتها، سازمانها، و بنگاهها اقتصادی است. هم سازمانهايی که موفق شده اند ميزان فروش را رشد صعودی بخشند، و هر سازمانهايی که در فروش با ناکامی مواجه شده اند، همواره با اين پرسش و به رويند که چه علل و عواملي موجب افزايش فروش و يا کاهش فروش" است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش ساده که پاسخ دشواری دارد، علاقه مندم از تجربه ي سالهاي پيشينم در انتشار اولين کتابم بگويم که با عنوان مديريت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ايران در سال 1384چاپ و منتشر شد. اين کتاب اکنون به چاپ سي و يکم رسيده است. اين در حالی است که در طول اين سالها، تعداد وسيعي کتاب در حوزه ي فروش" تأليف يا ترجمه شد و از سوي ناشران با تيراژهاي خوب روانه ي بازار شده اند .  

فروشندگان نباید مانند ضبط صوت عمل کنند ، می بایست با تیپ های شخصیتی متفاوت تعامل داشته باشند .

ضروري است پس از اين سالها با صراحت اعلام کنم که ما در فروش هنوز به بسياري از ظرائف و داناييها نيازمنديم و در اين باره نمي دانيم. دليل آن نيز پرواضح است. سالها پيش در کتابهاي دبيرستاني در درس فيزيک آموختيم بزرگ نابغه سر آمد جهان يعني اسحاق نيوتن، با کوششهاي فراوان علمي توانست جاذبه هاي نامرئي زمين را کشف کند. بدون ترديد ما در بازار نيز داراي جاذبه هاي نامرئي هستيم که همت و دانايي بزرگان علوم بويژه دانشمندان علوم اجتماعي را مي طلبد. چه، با انبوه جمعيتي که در بازارهاي سنتي و مجازي روبه روييم و حرکت شناور کالاهايي که از اقصي نقاط جهان موجي در بازارها مي آفرينند، مجموعه ي فوق العاده فراواني از نيروهاي نامرئي بازار در جنبش و خروش و يا سکون اند. با اين نگاه، به سهم خودم کوششهايي را آغاز کردم تا هر چه بيشتر درباره ي فروش" بدانيم

برای اینکه تصمیم مشتری را ساده کنید نباید انتخاب های زیادی پیش رویش قرار دهید

نخست مجموعه کتابهاي دل گفته ها و دل نوشته هاي معلم بازاريابي در 3 جلد منتشر شد. به مرور احساس کردم فارغ از تجربيات و دانشها، ضروري است دريچه هاي تازه اي براي موضوعات بازاريابي و فروش گشوده شود. در ابتدا به تناسب رويدادهايي که در مشاوره با شرکتهاي بزرگ و کوچک و متوسط داشتم، همچنين در کلاسهاي متفاوتي که براي دانشجويان دانشگاهها بويژه در انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران، سازمان مديريت صنعتي و دانشگاه علوم و فنون مازنداران براي دانشجويان MBA داشتم، دريافتم که جنس پرسشها کاملا تغيير يافته است. از اين رو لازم بود اقدامات تازه اي براي پاسخگويي به اين پرسشها فراهم شود. فراتر از جنس پرسشها، ظرفيت مخاطبان بود. درست يا نادرست، ما به بيماري عصر ديجيتاليسم گرفتار شده ايم. حوصله ي مطالعه حتي در بين دانشجويان کم شده است. به مجرد طرح يک پرسش، تمايل دارند پاسخ مستقيم، بدون حاشيه، و کوتاه به دست آورند. مديران سازمانها نيز به دليل مشغله هاي فراوان کاري، گاه نيازي به تجزيه و تحليل شما ندارند. مهمتر از همه، گره گشايي زود، تند، سريع است که از شما در مقام استاد يا مشاور انتظار دارند. با اين رويکرد، کوشيدم که تا حدود زيادي از تجزيه و تحليلهاي پيچيده فاصله بگيرم، پاسخها در حد لازم بويژه در قالب فهرستهاي راهکار عرضه شود. در نهايت، مجموعه ي آنچه پيش از اين در سايت شخصي من براي مديران فروش عرضه شده بود، تدوين و در قالب کتابهاي تازه اي با موضوع واحد 40 گفتار" متولد شد. نخستين کتاب از اين مجموعه با عنوان "40 گفتار پيرامون مديريت و رهبري در کسب و کار" پديد آمد. چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي فروش، کتاب دوم از اين مجموعه است. 
                                    برای تهیه کتاب الکترونیک از وبسایت آمازون اینجا را کلیک کنید.


       آنچه در این اثر می آموزیم:       
 

الفباي فروش

 اسرار فروش

 افزايش فروش در زمان رکود

دانش فروشندگي

 

در مورد استاد پرویز درگی بیشتر بدانیماشتراک گذاری


 

دیگر آثار از این نویسنده:

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.