پرداخت با ارز رایج ایران
در صورتی که برنامه
حرفه ای را انتخاب کرده اید مبلغ 30 میلیون تومان
و در صورتی که برنامه های استاندارد، پرمیوم و تایگر دیگر را انتخاب کرده اید
مبلغ 10 میلیون تومان
و در صورتی که برنامه پاندا و دلفین را انتخاب کرده اید 
مبلغ 6 میلیون تومان 
به شماره حساب و کارت زیر واریز کنید و رسید آن را به واتس آپ مجموعه و یا ایمیل مجموعه  همراه با نام کتاب ارسال کنید.
ایمیل مجموعه:

 info@kidsocado.com

 واتس آپ مجموعه