تصویه برنامه استاندارد

  400.00 400.00 400.0 USD

  400.00

  این ترکیب وجود ندارد

  -
  خرید

  در برنامه استاندارد کتاب شما بعد از گزینش، به فرمت مورد نظر تبدیل می شود و برای آن کتاب درخواست ISBN داده می شود و مراحل آماده سازی انجام شده و کتاب قیمت گذاری شده و با وبسایت های مربوطه قرارداد امضا شده و کتاب برای انتشار ارسال می شود. سیستم فروش کتاب در پورتال های مربوطه بسته به پورتال و قوانین کشور متفاوت است. بعد از انتشار کتاب تاییدیه برای نویسنده ارسال می شود.
  اشتراک گذاری   

  کتابهای بیشتر بازدید شده