تکمیل برنامه حرفه ای برای نویسندگان

    2,500.00 2500.0 USD 2,500.00

    2,500.00

    این ترکیب وجود ندارد


    در این برنامه نه تنها آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و می‌توانید از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.
    و همینطور این کتابها بصورت پروموشن به کلیه مشتریان بلقوه اعلام و معرفی می‌شود.