تغییر در  تعرفه انتشار کتاب

تعرفه جدید انتشار کتاب بعد پایان روز شمار زیر

به شرح جدول ذیل می باشد.


استاندارد

 

$ 600 

 • ویرایش و آماده سازی کتاب با استاندارهای جهانی
 • قرار گرفتن در وب سایت‌های جهانی کتاب
 • دریافت  ISBN  کانادا
 • 30 درصد سود حاصل از فروش کتاب
 • تبلیغ کتاب  ماهانه  در شبکه‌های اجتماعی انتشارات 
 •   تبلیغ کتاب در شبکه های اجتماعی در خارج ایران
 •  صفحه اختصاصی برای کتاب
 • صفحه اختصاصی برای نویسنده به همراه اطلاعات تماس با نویسنده
 •  کتاب الکترونیک
 •  صفحه اختصاصی حرفه ای به همراه ویدیو های ارسالی برای کتاب و نویسنده
 • ضمانت دریافت امتیاز 5 ستاره از 5 مشتری
 • قرار گرفتن نسخه چاپی کتاب در کتابخانه ملی کانادا 
 • امکان چاپ کتاب با جلد گالینگور
 • معرفی  کتاب به سراسر کتابخانه ها و کتابفروشی های دنیا
 • دریافت حق کپی رایت
 •    مشاوره و تغییر در طراحی جلد کتاب بدون هزینه جانبی

پریمیوم


   

$1000 

 • ویرایش و آماده سازی کتاب با استاندارهای جهانی
 • قرار گرفتن در وب سایت های جهانی کتاب
 • دریافت  ISBN  کانادا    
 • 50 درصد سود حاصل از فروش کتاب
 • تبلیغ کتاب به صورت ماهانه  در شبکه های اجتماعی  انتشارات 
 •   تبلیغ کتاب به صورت فصلی در شبکه های اجتماعی در خارج ایران
 •  صفحه اختصاصی برای کتاب
 • صفحه اختصاصی برای نویسنده به همراه اطلاعات تماس با نویسنده  
 •  کتاب الکترونیک
 • صفحه اختصاصی حرفه ای به همراه ویدیو های ارسالی برای کتاب و نویسنده 

 • ضمانت دریافت امتیاز 5 ستاره از 5 مشتری
 • قرار گرفتن نسخه چاپی کتاب در کتابخانه ملی کانادا 
 • امکان چاپ کتاب با جلد گالینگور
 • معرفی کتاب به سراسر کتابخانه ها و کتابفروشی های دنیا
 • دریافت حق کپی رایت
 •    مشاوره و تغییر در طراحی جلد کتاب بدون هزینه جانبی

 حرفه ای


  

$2000 

 • ویرایش و آماده سازی کتاب با استاندارهای جهانی
 • قرار گرفتن در وب سایت های جهانی کتاب
 • دریافت  ISBN  کانادا
 • 70 درصد سود حاصل از فروش کتاب 
 • تبلیغ کتاب به صورت ماهانه  در شبکه های اجتماعی  انتشارات
 • تبلیغ کتاب به صورت ماهانه در شبکه های اجتماعی در خارج ایران 
 • صفحه اختصاصی  برای کتاب 
 • صفحه اختصاصی برای نویسنده به همراه اطلاعات تماس با نویسنده  
 • کتاب الکترونیک
 • صفحه اختصاصی حرفه ای به همراه ویدیو های ارسالی برای کتاب و نویسنده 
 • ضمانت دریافت امتیاز 5 ستاره از 5 مشتری
 • قرار گرفتن نسخه چاپی کتاب در کتابخانه ملی کانادا 
 • امکان چاپ کتاب با جلد گالینگور
 • معرفی  کتاب به سراسر کتابخانه ها و کتابفروشی های دنیا
 • دریافت حق کپی رایت
 • مشاوره و تغییر در  طراحی جلد کتاب بدون هزینه جانبی