چهل گفتار 

پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

 نویسنده : دکتر پرویــز درگـــی   

امتیاز مشتریان

    برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید


نکته  مهم بعد از ورود به وبسایت آمازون کشور خود را انتخاب کنید.

چهل گفتار پیرامون
مهارت های مدیریت و رهبری 

دکتر پرویز درگی


تاریخ انتشار کتاب در آمریکای شمالی: 2021

ادیشن: ادیشن دوم

تعداد صفحات :260 صفحه


  ISBN:  978-1989880166   

خلاصه اثر 

 

چهل‌گفتار پيرامون مديريت و رهبري در كسب‌وكار"، حاوي چهار فصل و 40 گفتار است. اين چهار فصل عبارتند از: ‌ · چالشهاي كنوني مديران · سندرم اختلالات سازماني · بينشهاي مديريتي · ابزارهايي براي توانمندسازي مديران مي‌توانيد مطالعه را از هر كجاي كتاب آغاز كنيد. ضرورتي ندارد كه از آغاز بخوانيد، و يا كتاب را از پايان بخوانيد. مي‌توانيد بنا به پرسشهايي كه در ذهن داريد، به فصل مربوطه مراجعه كنيد. با وجود اين، ترتيب فصلها قرار است شما را در مسيري مشخص از آغاز تا پايان، راهيابي كند.‌ چالشهاي كنوني كه مديران با آن روبه‌رويند، چيست؟ پاسخ اين پرسش را در فصل نخست اين كتاب بخوانيد.‌

عادت های نادرست بیش از آموزش قدرت دارند

 فصل اول: چالشهاي كنوني مديران نخستين پاسخ آن است كه بايد تغيير يابيد و متحول شويد. بدون ترديد تغيير و تحول در كسب‌و‌كار ترسناك است، اما شما از پس آن برمي‌آييد. راههاي نيل به آن نيز آمده است. متعاقب آن، بزرگترين چالشهاي پيش‌روي رهبران در 10 سال آينده ترسيم شده تا براي آينده خود را آماده سازيد.‌ جالب است بدانيد "افول امپراتوري مديران‌عامل" آغاز شده و به اين ترتيب، رفتار شما تغييرات جدي خواهد كرد. به گفته‌ي انديشمند و متفكر بزرگ روسي، ميخائيل باختين، مديران، رهبران كنسرتهاي سازماني هستند.‌ در نهايت در اين فصل درمي‌يابيم كه كسب‌و‌كارهاي كنوني دنيا به رهبران سه‌بخشي نياز دارند؛ رهبراني كه بتوانند در هر سه بخش كسب‌و‌كار، جامعه، و دولت، بخوبي ايفاي نقش كنند. هرگونه تسامح يا غفلت‌ورزي از اين نوع رهبري سه بخشي، بنگاههاي اقتصادي را ناتوان مي‌سازد.‌ براي آرامش خاطر مديران، ويژگيهاي رهبران سه‌بخشي فهرست‌وار آمده است تا با توجه به اين معيارها و پارامترهاي دقيق، خود را ديگر بار پرورش دهند.‌ 

سازمان های سیال یا سازمان های بدون مرز، امروزه در کانون توجه محافل مدیریتی و بازاری قرار گرفته اند

فصل دوم: سندرم اختلالات سازماني آسيبهاي سازمانهاي كنوني چيست؟ فصل دوم كتاب براي پاسخگويي به اين پرسش تدوين شده است. "سندرم اختلالات سازماني" عنوان اصلي اين فصل است. سندرم نيز واژه‌اي است كه از دانش پزشكي برگرفته شده تا بتوان به ارزيابي دقيق سازمان پرداخت.‌ هدف از اين فصل آن است كه مديران هم به "نشانه‌ها" به عنوان علائم هشداردهنده توجه كنند، و هم بدانند با ديدن اين علائم و نشانه‌ها، قرار است در آينده‌ي نزديك شاهد چه رويدادهايي در سازمان باشند. ‌ فصل نخست و اين فصل يعني فصل دوم، قدرت تشخيص مديران را افزايش مي‌دهد. اما مديران، انتظار دارند كه راه‌حلها و اظهارنظرهاي كارشناسي‌شده‌ي دقيق داشته باشند. فصلهاي بعدي اين وظيفه را بر عهده دارد.‌ فصل سوم: بينشهاي مديريتي‌ استادان مديريت به كرّات مي‌گويند كافي است بتوانيد بينش مديران را افزايش دهيد. به اين ترتيب، مديران مي‌توانند در رويارويي با بسياري از پرسشهاي تازه، قدرت ابتكار عمل براي پاسخگويي داشته باشند.‌ 

شنیدن تعریف و تمجید به همان میزان دریافت پاداش نقدی روی مغز ما تأثیر می گذارد

فصل سوم با چنين هدفي تدوين شده يعني نخست داناييهايي از جنس بينشي در اختيار مديران قرار مي‌دهد تا در پرتو آن، مديران خود گره‌گشايي كنند.‌ درس‌آموزي از برگ درخت، آگاهي نسبت به بيوريتم و مديريت آن، موضوعاتي است كه بينش را از لايه‌هاي پايين يعني زيستي و بيولوژيك آغاز مي‌كند. اما به مرور و بتدريج با بينش بنيان‌برانداز شورشياني در دانش مديريت آشنا مي‌شويد كه باور راسخ دارند بزرگاني نظير پيتر دراكر، عامل و مانع اصلي مديريت و رهبري هستند! مديريت يكصد سال است درجا مي‌زند و با تئوريهاي "نخ‌نما" و "پوسيده" كار مي‌كند! فراتر از آن درمي‌يابيد اين شورشيان، هنگي را از سال 2008 در جهان تشكيل داده‌اند كه هم برجستگان دانشگاه هاروارد و ساير دانشگاههاي معتبر دنيا، و هم مديران با نفوذ و سرآمد در كنار هم و يكصدا قرار است نقشه‌ي جهاني را در عرصه‌هاي گوناگون تغيير دهند.‌ اين شورشيان مي‌گويند سازمانهايي بدون مدير تشكيل دهيد، چك شركت بايد نزد تمامي كاركنان باشد تا هر وقت اراده كردند، وسايل و تجهيزات مورد نياز را خريداري كنند، هر زمان علاقه‌مند بودند كاركناني را استخدام كنند، حقوقشان را تعيين كنند، و يا كاركنان و مديران را اخراج كنند!‌ خواهيد گفت چگونه؟ نحست فصل سوم را بخوانيد. سپس خود را آماده سازيد تا به ابزارهايي مجهز شويد. اين ابزارها در فصل چهارم پيش روي شما است.‌ 

فرایند تصمیم گیری را گاه می توان با دیگران سهیم شد. این کار می تواند موجب دریافت دیدگاه های جدید و بهینه شدن تصمیم گیری می شود

فصل چهارم: ابزارهايي براي توانمندسازي مديران مديران همواره فراتر از بينش، به دنبال ابزارند. به فهرستهاي بازبيني (چك‌ليست) وابسته‌اند، ضمن آنكه علاقه‌مندند ظرايف و ريزه‌كاريها را بدون حاشيه‌پردازي، در اختيار داشته باشند.‌ دوست دارند بدانند با هر يك از رده‌هاي مختلف سازمان چگونه ارتباط برقرار كنند، و چه مقدار وقت خود را به آنان اختصاص دهند، چگونه به سرعت تصميم‌گيري كنند، چگونه تيم خود را بسازند تا در ميدانها پرچالش، بهترين نتايج را بگيرند، چگونه قدرت اقناع و ترغيب خود را افزايش دهند تا ديگران، تصميمات آنها را به اجرا درآورند، و در نهايت، چگونه با خلاقيت و نوآوري در سازمان، سازماني بالنده پديد آورند.‌ براي هر يك از اين ابزارها، فصل پنجم با جزئيات تدوين شده است.‌ گفتني آنكه علاقه‌مندان در صورت تمايل مي‌توانند، به برخي از فيلمهاي هاروارد كه از سوي همكارانم در انتشارات بازاريابي تهيه و تدوين شده مراجعه كنند. اين فيلمها كه در آن هر يك از صاحبنظران برجسته، آرا و نظرات خود را در فرصتهاي كوتاه 10 تا 12 دقيقه‌اي عنوان مي‌كنند، شما را به پهنه‌اي از دانش و بينش مديريتي رهنمون مي‌كند كه به‌سرعت مي‌توانيد بياموزيد و متناسب با اقتضائات شركت و بنگاه خودتان، دانسته‌ها را عملياتي كنيد.


در مورد دکتر پرویز درگی بیشتر بدانیم


 
مشتریان شاکی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار 

اشتراک گذاری


 

دیگر آثار از این نویسنده:

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.